top of page

GDPR och Integritetspolicy 

Din integritet är viktig för oss. Wine Lounge Stockholm AB, Org.nr: Org.nr: 556922-2028 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. För att du ska känna dig trygg vill vi informera om att alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer vi att behandla i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi samlar in information som du lämnar till oss t.ex. när du skickar in en förfrågan om att få offert från oss, vid anmälan till våra nyhetsbrev eller anslutning till våra tjänster.  

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att kunna utföra tjänster för användare och företag som arbetar med oss på winelounge.se. 

Personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, det kan också var personuppgifter till bilder och ljudupptagningar.

Dina personuppgifter kan användas för att leverera en produkt du har tillfrågat om eller för skickande av e-post med information. Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för utveckling, marknads- och kundanalyser, och förbättring av våra tjänster och statistik. Vid avregistrering av marknadsföring behandlar vi uppgifter för att förhindra att du får fortsatt marknadsföring från oss.

Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag och affärspartners för de syften som beskrivs här om hantering av ditt ärende, fakturering (skapa, skicka och driva in fakturor), marknadsföring eller för att kontakta dig. Personuppgifter kan lämnas ut till leverantörer, vid inköp och registrering och utdelning av reklam.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som efterfrågas och hur mycket webben används i sin helhet. Vi använder oss av Google Analytics och samlar därmed in din IP-adress för kommersiellt syfte. 

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via mejl på info@winelounge.se.

bottom of page